06 -15056637
info@xelela.nl

Video testimonials

NedLes geeft Nederlandse les aan anderstaligen en is klant bij Peer voor o.a. boekhouden en advies.
Astare is een uitzendbureau voor de geestelijke gezondheidszorg en laat Peer o.a.de boekhouding doen.
Een testimonial als onderdeel van een promotie video voor Fray Fit (personal trainer_